ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, VÝKOPY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

NAŠE SLUŽBY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VÝSTAVBA VODOVODŮ, KANALIZACÍ A PLYNOVODŮ

TECHNIKA
VÝKOPY PRO BAZÉNY A JEZÍRKA
VÝKOPY PRO BAZÉNY A JEZÍRKA

STUDNY, SEPTIKY A NÁDRŽE

KONTAKTUJTE NÁS

Úvod-Obsah

Firma ZEMSTAV KLATOVY s.r.o. provádí veškeré zemní a výkopové práce – výkopy základů RD a ostatních staveb, hloubení rýh pro inženýrské sítě, výkopy pro bazény a ČOV, bourací a demoliční práce, terénní úpravy hydraulickou svahovkou, čištění vodních toků a vodotečí, odstraňování škod po povodních, přeprava štěrků, stavební suti a zeminy.

ZEMNÍ PRÁCE

Zajišťujeme komplexní služby z oblasti zemních prací, tvarování, výkopů a dalších terénních úprav.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Profesionální a rychlá výstavba inženýrských sítí, vodovodů, kanalizace a plynovodů.

DOPRAVNÍ STAVBY

Rekonstrukce a výstavba dopravních staveb včetně zemních prací (silnice, chodníky, parkoviště).

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Zakládání staveb, rodinných domů, bytových domů, komerčních a průmyslových objektů.

KOMPLETNÍ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

 • Výkopy základů pro rodinné domy a ostatní stavby – možnost kompletní přípravy podloží základové desky
 • Výkopy pro domovní ČOV i kompletní realizace
 • Výkopy a hloubení rýh pro inženýrské sítě a přípojky
 • Rekonstrukce inženýrských sítí
 • Výkopy kanalizace
 • Výkopy pro studny, septiky a jímky
 • Hydroizolační okopy domů
 • Realizace zahrad – tvarování terénů
 • Výkopové práce pro podezdívky plotů
 • Výkopy pro bazény a jezírka – možnost zajištění kompletní realizace bazénu včetně příslušenství na klíč
 • Zářezy do svahů
 • Rovnání terénu – hydraulická svahová lžíce
 • Skrývky zeminy
 • Skrývky při geologickém průzkumu
 • Svahování břehů
 • Bourací a demoliční práce
 • Odstraňování rodinných domů, průmyslových a ostatních staveb
 • Bouraní a odstranění betonových či asfaltových ploch a komunikací
 • Ruční práce na demolicích
 • Likvidace pařezů a stromů
 • Odstraňování škod po povodních
 • Čištění příkopů a meliorace
 • Čištění rybníků, vodních toků a vodotečí
 • Opravy komunikací a chodníků
 • Parkoviště a zpevněné plochy
 • Lesní cesty a místní komunikace
 • Drenáže a meliorace
 • Nakládání a přemisťování zeminy
 • Recyklace a odvoz materiálu z bouracích a demoličních prací
 • Doprava a dovoz sypkých materiálů – např. písek, štěrk, štěrkopísek, zemědělské plodiny, kameny, stavební odpad, suť, beton a cihly.

TECHNIKA

 • Traktor bagr JCB 3CX
 • Podkopové lžíce 80 cm, 60 cm a 40 cm
 • Hydraulická svahová lžíce 150 cm
 • Paletizační vidle
 • Kolové rýpadlo, nakladač
 • Obousměrná vibrační deska
 • Sklápěč Tatra

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA

 • Zajišťujeme služby nákladní přepravy pro stavební činnosti a projekty
 • Převoz strojů a jiné techniky
 • Přepravujeme písek, štěrk, beton, cihly a lomový kámen
 • Přeprava zeminy, ornice a substrátů
 • Také přepravíme stavební sutě, recykláty, apod.

KONTAKTUJTE NÁS

  • ZEMSTAV KLATOVY s.r.o.

  • Adresa: Kvapilova 595, 33901 Klatovy III
  • Telefon: +420 723 211 334
  • Email: zemstavklatovy@seznam.cz
  • Web: https://www.zemstav-klatovy.cz